📚 دانلود رایگان کتاب هزار طلسم-پی دی اف کتاب هزار طلسم- کتاب هزار طلسم

مطالب این کتاب از معروف ترین کتب های علوم غریبه مثل (طم طم هندی–جامع الدعوات– سر الاسرار–سحر گشا و باطل نامه–مجمع الطلاسم–صمور هندی – میرداماد و…) جمع آوری شده و جزو مجرب ترین طلسمات می باشند حتما و حتما از این طلسمات در راه حلال استفاده کنید در غیر اینصورت نتیجه عکس خواهید گرفت فهرست مطالب کتاب : باب طالع بینی با ابجد باب طبع بروج باب معرفی طبایع معرفی موکل مربوط به هر طبع ابجد کبیر همراه با اعدادش ابجد صغیر همراه با اعدادش طریقه بدست اوردن طالع هرشخص معانی کلمات ابجد باب طبایع حروف باب طالع هر فرد باب برجهای دوازده گانه روش پیدا کردن طبع هر فرد بدست اوردن طبیعت فرد دوستی هر طبع و هر طالع با یکدیگر موکلین برجها موکلین بروج موکلین حروف موکلین کواکب طبع وسرشت بروج دلالت بروج بر فرزندان تاثیر بروج برای نکاح باب قمر درعقرب ایام قمر در عقرب باب حساب کردن ساعات روز و شب اداب نوشتن دعای محبت جدول ساعات ایام باب کواکب منسوب به ایام هفته باب نوع مرکب برای نوشتن هردعا ساعات و وقت نوشتن هردعا زیبا نشان دادن مرد درچشم زن باب طلسم زیبایی و شفای پوست باب جلب مردان باب جلب زنان طلسم محبت ابی ‌طلسم محبت اتشی طلسم محبت بادی طلسم محبت خاکی باب احضار معشوق باب جلب محبت کلی ‌باب بخت گشایی باب راضی نمودن خانواده دعای زبانبند راضی شدن مادر پسر باب رضایت پدر باب رضایت فرد برای ازدواج باب بخت گشایی باب ازدواج موفق ختم بسیار مجرب باب قبول شدن درخواست کسی باب اخفاء از چشم خلق دیدن احوال خود درخواب ‌باب پیدا کردن کنوز ‌دعای چشم زخم خاتم شرف شمس ‌طلسم ثروت طلسم شانس و اقبال طلسم فتح کارها لوح خاتم سلیمانی جدول زمان تعبیر شدن خوابها باب تعبیر خواب با ایام ماه حالات و زمان خواب ‌باب شخصیت افراد با توجه به ماه تولد باب درستی و راستی خوابها باب دیدن دزد درخواب برای ازادی زندانی

دانلود در تلگرام