📚 دانلود رایگان pdf كتاب مثل خون در رگ هاي من از : احمد شاملو

?كتاب مثل خون در رگ هاي من ?نويسنده احمد شاملو #زندگینامه قسمتي از كتاب: آيداي نازنين من! تو از پاكي و معصوميت به بچه اي ميماني كه درست در ميان گريه ، اگر كسي با انگشتات دستش سايه ي موشي روي ديوار بسازد ، همچنان كه هنوز اشك ها بر گونه اش جاريست صداي خنده اش به آسمان مي رود... تو به همان اندازه بي آلايش و معصومي.

دانلود در تلگرام