📚 دانلود رایگان کتاب ۵ زبان عشق اثر گری چاپمن pdf

پنج زبان عشق: رازهایی برای داشتن عشقی پایدار توسط گری چاپمن در سال ۱۹۹۲ توسط نوشته شده است. این کتاب بیانگر ۵ روش بیان و تجربه عشق است که چاپمن آنها را "زبان های عشق" می نامد.

دانلود در تلگرام